Ciprus ügyvéd

A ciprusi ügyvédi szövetség olyan szakmai társaság, amelynek 2700 ügyvéd a tagja. A szervezetet az 1960-ban meglakootott ügyvédi törvény hozta létre. A szervezet sokáig egyttműködött az Ügyvédi Nyugdíjalappal, amellyel egy épületben műkdtek, mivel az ügyvédi egyesületnek alacsony bevétele volt, amely nem tette lehetővé önálló hitali helyszín fenntartását. Később sikerült az egyesületnek három fő állandó munkavállalót alkalmazni, iletve saját irodát bérelni.Az utóbbi években a ciprusi ügyvédi egyesület kinevezésre került mint Ciprus pénzmosás elleni feladatait ellátó szerve. A helyi ügyvéd egyesületeknek tagja minden ügyvéd, aki az adott kerületben ügyvédként működik. A ciprusi ügyvéd egyesület tanácsa a három évre válaszott elnökből, a kerületi ügyvéd egyesületek elnökeiből, a kerületenként egy választott képviselőből és a közgyűlés által megválasztott négy tagból áll. Ciprus főügyésze az ügyvédi tanács tiszteletbeli elnöke.

Ciprus ügyvédi törvénye alapján ügyvédi tevékenységnek minősül a bíróság előtt megjelenve bármely eljárásban részvétel más személy képviseletében, bármely bírósági eljárásban felhasználni szánt irat elkészítése vagy felhasználása, védjegyek és szabadalmak bejegyzése, alapító okiratok és más, cégalapítással, cégátalakulással és megszüntetéssel kapcsolatos iratok megszerekesztése, módosítása. Szintén ügyvédi tevékenységnek tartja a hajók regisztrációját, A díjazás ellenében való jogi vélemények adása szintén ügyvédi teévkenységnek tekintendő az ügyvédi törvény alapján.

Milyen előnyei vannak általában az offshore cégeknek?
Milyen adózási előnyöket kinál Ciprus?
Mik a ciprusi offshore cégek tulajdonságai?
Legfontosabb ciprusi offshore információk
Ha kérdése merül fel ciprusi offshore-al kapcsolatban, hívjon minket.